رفتن به محتوای اصلی
[vc_row el_class=”catalog-row” css=”.vc_custom_1584445960366{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column width=”1/3″][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”(رنگهای مخصوص داخل ساختمان) Fenomastic” img_align=”center” img_size=”full” image=”1386″ hover_animation=”grow-shadow” url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fjotun-jadid-mail-catalog0001.pdf|||” heading_color=”#002664″][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”(رنگهای تزئینی) Lady Design” img_align=”center” img_size=”full” image=”1389″ hover_animation=”grow-shadow” heading_color=”#002664″ url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Flady0001.pdf|||”][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”COLOR TRENDS” img_align=”center” img_size=”full” image=”1458″ hover_animation=”grow-shadow” heading_color=”#002664″ url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FJOTUN_COLOR-TRENDS_ENG_121112_tcm24-29912.pdf|||”][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”کاتالوگ رنگ” img_align=”center” img_size=”full” image=”968″ hover_animation=”grow-shadow” heading_color=”#002664″ url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2588%25da%25af-%25d8%25b1%25d9%2586%25da%25af%2F|||”][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”LONG-LASTING EXTERIOR COLOURS” img_align=”center” img_size=”full” image=”1523″ hover_animation=”grow-shadow” url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FLong-Lasting-Exterior-Colours-By-Jotashield-2018_tcm47-149841.pdf|||” heading_color=”#002664″][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”Jotashield TEX” img_align=”center” img_size=”full” image=”1548″ hover_animation=”grow-shadow” url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2Fjutashield-tex.pdf|||” heading_color=”#002664″][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”Fenomastic Wonderwall Life” img_align=”center” img_size=”full” image=”1534″ hover_animation=”grow-shadow” url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FFenomastic-Wonderwall-Life.pdf|||” heading_color=”#002664″][/vcex_teaser][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”Woodshield” img_align=”center” img_size=”full” image=”1510″ hover_animation=”grow-shadow” heading_color=”#002664″ url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2FWoodShield-Color-Wood%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF-%DA%86%D9%88%D8%A8.pdf|||”][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”exterior colors contrast” img_align=”center” img_size=”full” image=”1390″ hover_animation=”grow-shadow” heading_color=”#002664″ url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fexterior-colors-contrast.pdf|||”][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”HR Global Colour Card 2019″ img_align=”center” img_size=”full” image=”1467″ hover_animation=”grow-shadow” heading_color=”#002664″ url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FHR_Global-Colour-Card-2019-MEIA-English-arabic_Manal.pdf|||”][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”Colour Trends 2018″ img_align=”center” img_size=”full” image=”1469″ hover_animation=”grow-shadow” heading_color=”#002664″ url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FColour-Trends-2018.pdf|||”][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”Jotashield Extreme” img_align=”center” img_size=”full” image=”1526″ hover_animation=”grow-shadow” url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FJotashield-Extreme-Brochure_Eng_tcm24-29910.pdf|||” heading_color=”#002664″][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”Jotashield Decor Travertine” img_align=”center” img_size=”full” image=”1561″ hover_animation=”grow-shadow” url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2Fjotashield-decor-product-brochures.pdf|||” heading_color=”#002664″][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”Interior Paints Brochure” img_align=”center” img_size=”full” image=”1531″ hover_animation=”grow-shadow” url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FJuton-Interior-brochure-EN_tcm24-30482.pdf|||” heading_color=”#002664″][/vcex_teaser][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”(رنگهای مخصوص نما) Jotashield” img_align=”center” img_size=”full” image=”1388″ hover_animation=”grow-shadow” heading_color=”#002664″ url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fjotun-jadid-mail-catalog-view0001.pdf|||”][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”interior colors contrast” img_align=”center” img_size=”full” image=”1391″ hover_animation=”grow-shadow” heading_color=”#002664″ url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Finterior-colors-contrast.pdf|||”][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”Exterior Colour Inspiration” img_align=”center” img_size=”full” image=”1455″ hover_animation=”grow-shadow” heading_color=”#002664″ url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FExterior_Colour_Inspiration_Booklet_2018_Homeowner_B2C_tcm61_149960.pdf|||”][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”Colour Trends 2020″ img_align=”center” img_size=”full” image=”1464″ hover_animation=”grow-shadow” heading_color=”#002664″ url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FGCC2020_MEIA_Arabic_English_issuu.pdf|||”][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”Exterior Colour Collection Jotashield” img_align=”center” img_size=”full” image=”1546″ hover_animation=”grow-shadow” url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FExterior-Colour-Collection.pdf|||” heading_color=”#002664″][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”(رنگهای مخصوص چوب و ترمو) Woodshield” img_align=”center” img_size=”full” image=”1387″ hover_animation=”grow-shadow” url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fwood-shild0001.pdf|||” heading_color=”#002664″][/vcex_teaser][vcex_teaser style=”two” text_align=”center” heading=”Exterior Paints Brochure” img_align=”center” img_size=”full” image=”1528″ hover_animation=”grow-shadow” url=”url:http%3A%2F%2Fariana-poshesh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FJotun-Exterior-Brochure-EN_tcm24-30483.pdf|||” heading_color=”#002664″][/vcex_teaser][/vc_column][/vc_row]
برگشت به بالا